en-Štart projekt tExtended

15/03/2023

Autor: Bc. Dominika Fugger

V dňoch 10.1. a 11.1.2023 sme sa ako jediný zástupca V4 zúčastnili úvodného stretnutia projektu tExtended v Helsinkách. Lead partner projektu VTT pripravil pre 20 partnerov projektu skvele zorganizovaný kick-off meeting vo svojich konferenčných a výskumných priestoroch.
Projekt tExdended má za cieľ počas najbližších 4 rokov navrhnúť a otestovať nový ekosystém pre textil, v ktorom sa množstvo textilného odpadu zníži až o 80%.
Národná recyklačná agentúra Slovensko má v tomto projekte za úlohu spolupracovať pri vývoji cirkulárnych riešení pre textilný priemysel, analyzovať replikovateľnosť navrhnutých riešení v Stredoeurópskom priestore a tiež vývoj tréningových materiálov pre zamestnancov v textilnom priemysle. Tie by mali najmä inšpirovať zamestnancov k novému cirkulárnemu mysleniu v oblasti nakladania s textilom a to od štádia dizajnu výrobku a jeho trvanlivosti, až po spracovanie textilného odpadu.

Pozývame zástupcov textilného priemyslu na Slovensku a v okolitých krajinách do spolupráce a diskusie, nakoľko udržateľné riešenia sa hľadajú jedine spoluprácou všetkých zainteresovaných strán. Neváhajte nás kontaktovať pre viac informácií.