CYBER BOX

Business GameBOX - Gamifikovaný znalostný program využívajúci umelú inteligenciu podporujúci podnikavosť dospelých.

Cieľom projektu je vyvinúť úvodný gamifikovaný vzdelávací kurz, ktorý umožní zážitkovým spôsobom zvyšovať kompetencie v tomto odbore. Je vybavený multi jazyčnou podobou a postupne umožní uplatniť umelú inteligenciu.

Kyberbezpečnosť radíme medzi základné oblasti soft-skills, bez ktorej nie je možná ani digitalizácia, ale ani digitálne modelovanie z logiky 4. Priemyselné revolúcie.

CZECH.UP CyberBOX je úvodným kurzom tejto oblasti podporený z programu EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe ERASMUS+. V tomto projekte sa postavia tímy, ktoré ju budú naďalej zaisťovať, a to aj v ďalších leveloch, podľa dopytu, ktorý spolupráca otvoreného spolku vytvorí. Projekt tiež vyjasní základné oblasti tréningu pre tieto Levely. Teraz vieme, že je dôležité jasne nastaviť obsah pre konkrétnu Level tréningu (teraz pripravujeme najnižšiu - LEVEL 1) tak, aby tréning mal zmysel a mohol gradovať pre ďalšie skupiny a špecialistov.

Kurz CZECH.UP CyberBOX je určený na zoznámenie s popísanou odbornou problematikou a je dostupný zadarmo. Nie je možné ho využívať ani na kompletizáciu inak komerčne ponúkaných služieb (napríklad ako súčasť prezenčných kurzov. Rozhodnutie o používaní otvoreného nástroja vychádza správa predsedníctva spolku CZECH.UP tak, aby boli zaistené ako podmienky projektu ERAZMUS+, tak aj používanie hostiteľskej platformy CZECH.UP JukeBOX.

CZECH.UP JukeBOX je platforma, ktorá umožňuje v rôznych režimoch podporovať konkrétny obsah (kurz). Týmto kurzom hovoríme CZECH.UP LP, aby bolo jasné, aký vzťah má CEZCH.UP JukeBOX a CZECH.UP LP. Konkrétnym CZECH.UP LP je napríklad kurz CZECH.UP CyberBOX.

CZECH.UP JukeBOX je zároveň súčasťou komplexnej CZECH.UP SCALE.UP Platform, ktorá podporuje spoluprácu národných i medzinárodných tímov a tá v súčasnej dobe vzniká. CZECH.UP SCALE.UP Platform prirovnávame k virtuálnej metropole. Podobne, ako sú v metropole koncentrované príležitosti a zdroje, tak to isté ponúkne aj CZECH.UP SCALE.UP Platform. Táto platforma vzniká aj pre medzinárodnú spoluprácu. CZECH.UP CyberBOX je teda súčasťou systému, ktorý vzniká na partnerskej úrovni v otvorenom spolku CZECH.UP: Tento prístup umožňuje pre daný projekt koncentrovať mimoriadne kompetencie a ponúknuť ich expertným spôsobom konkrétnym partnerom, klientom a ich skupinám. Pokiaľ Vás táto ponuka oslovuje, chcete spolupracovať, alebo výstupy využívať, prosím kontaktujte nás na adrese:

Ing. Pavel Nácovský
předseda předsedníctva spolku
CZECH.UP

Náměstí Svobody 107                                              
584 01 Ledeč nad Sázavou  
GSM: +420 603 269 469
mail: pavel.nacovsky@panatec.cz
web: https://www.czech-up.cz/

Začiatok projektu: 01. 10. 2022
Koniec projektu: 30. 09. 2023