NAREG

NARA-SK má zastúpenie svojich expertov na medzinárodnom projekte NAREG.

O Projekte NAREG: Udržateľné využívanie regionálnych zdrojov

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu.


Projekt vytvára podporu investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytváranie prepojení a synergii medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpora investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenie technológií na všeobecný účel.