Aktuality
 

Začiatkom Mája sa projektový tým NARA-SK zúčastnil na druhom oficiálnom stretnutí partnerov projektu tExtended financovaného grantovou schémou HORIZONT EURÓPA. Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Portugalského partnera CITEVE pri meste Braga v Portugalsku. Na stretnutí sa uskutočnilo niekoľko schôdzí, kde sa riešil administratívny proces...

V roku 2023 sme začali aktívne pracovať spolu s partnermi z Českej republiky, EPMA z.s.p.o. na novom projekte Erasmus+ Cyberbox. Ide o gamifikovaný znalostný program, ktorý využíva umelú inteligenciu podporujúcu podnikavosť dospelých.

V piatok, 24. marca, sme sa opäť pozreli na energetické témy a možnosti riešení vyvstávajúcich otázok v rámci danej problematiky. V poradí druhý workshop zo série Energetické projekty v samosprávach združenie SSCC zorganizovalo tento krát v spolupráci s mestom Kežmarok, ktoré nás privítalo v priestoroch svojej historickej radnice. Primátor mesta...

V rámci medzinárodného veľtrhu stavebníctva CONECO odprezentovali spoločnosť SK-TEX, spoločnosť s ručením obmedzeným a Národná recyklačná agentúra Slovensko možnosti nakladania s textilným odpadom, ktorý sa už dnes stáva strategickou surovinou. Nadväzujú tak na výstupy z Medzinárodnej konferencie partnerstva obehového hospodárstva: Obehové...

S radosťou vám oznamujeme, že od mesiaca Marec bude spustená oficiálna stránka projektu tExtended financovaného zo zdrojov Európskej Únie pod schémou HORIZON EUROPE. Národná recyklačná agentúra Slovensko ako oficiálny partner v tomto projekte plní úlohu konzultanta novo vyvinutých postupov pri riešení textilného odpadu, ale taktiež slúži ako...

Štúdia na posúdenie zavedenia systému pre nakladanie s odpadom z textilu bola sprístupnená

15.02.2023 sa uskutočnila na Technickej univerzite vo Zvolene prezentácia "Príklady integrovaných regionálnych investícií v BBSK", ktorú organizoval Regionálny priemyselný inovačný klaster Rimavská kotlina REPRIK. Na stretnutí predstavili úspešné príklady investícií v integrovanom regionálnom rozvoji v Banskobystrickom samosprávnom kraji pre...

© 2020 Národná recyklačná agentúra Slovensko | Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!