Aktuality
 

Dovoľujeme si Vám zaslať informačný balíček ku školeniu, v ktorom nájdete linky na publikácie a ďalšie informácie k národnému projektu " Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík"

Šancou pre komunity sú zelené pracovné miesta.
Súčasnú zložitú situáciu v súvislosti s pandémiou je možné vnímať aj ako príležitosť na prebudovanie systému zamestnávania ľudí, ktorí žijú v chudobe na okraji spoločnosti. Ľuďom zabezpečuje prácu a zamestnávateľom pracovné sily. Tejto oblasti sa Marian Neradný zo sekcie sociálnej politiky...

Európska komisia je pripravená začať v nasledujúcich mesiacoch rozvíjať novú "komplexnú stratégiu pre textil", skupina 65 rôznych organizácií občianskej spoločnosti sa spojila, aby stanovila svoju víziu spravodlivého a udržateľného odvetvia TGLF. Urobili to zverejnením neoficiálnej (alebo "tieňovej") stratégie, v ktorej navrhujú súbor...