Aktuality
 

GREENPASS umožňuje mestám a obciam hodnotiť, optimalizovať a certifikovať rozvojové projekty s ohľadom na 6 hlavných mestských výziev, ktoré zaistia odolnosť voči zmenám klímy. Mimo toho takisto zhodnotí efektivitu uvažovaných nákladov.

Regionálna samospráva pre efektívne implementovanie záverov a požiadaviek plánovania a stratégie regionálneho rozvoja musí integrovať problematiku opierajúcu sa o sociálne , environmentálne a ekonomické hľadisko.

Podunajská oblasť má obrovský potenciál pre udržateľnú výrobu a skladovanie obnoviteľnej energie. Dodnes je však tento región veľmi závislý od dovozu energie, zatiaľ čo podiel energetickej účinnosti, rozmanitosti a obnoviteľných zdrojov energie je nízky. V súlade s cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a cieľmi EUSDR PA2 sa projekt DanuP-2-Gas v...

Dunajský región obsahuje obrovský potenciál pre udržateľnú produkciu a skladovanie obnoviteľnej energie. Napriek tomu je tento región dodnes vysoko závislý na energetických dodávkach zvonku, zatiaľ čo energetická efektivita, diverzita a podiel obnoviteľných zdrojov je nízky. V súlade s cieľmi EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a cieľmi EUSDR PA2,...

Horizont Európa, taký názov nesie 9. rámcový program EÚ pre výskum a inovácie. Program Horizont Európa v období rokov 2021 až 2027 plynulo nadväzuje na program Horizont 2020, doposiaľ najväčší a najvýznamnejší program financujúci projekty v oblasti vedy, výskumu a inovácií v Európskej únii v programovom období 2014 - 2020.

Symbolicky na Deň Zeme sa zavŕšil úvodný ročník nového, komplexne zameraného enviro ocenenia na Slovensku, do ktorého sa svojimi nomináciami zapojilo až 177 uchádzačov. Boli medzi nimi neziskové organizácie, občianske iniciatívy, obce, školy, eko-startupy aj firmy založené na princípoch zelenej ekonomiky.