BIOREGIO

NARA-SK má zastúpenie svojich expertov na medzinárodnom projekte BIOREGIO.

O projekt BIOREGIO

"BIOREGIO podporuje obehové hospodárstvo založené na biotechnológiách prenosom odborných znalostí o najlepších dostupných technológiách a modeloch spolupráce."

BIOREGIO zlepší vedomosti týkajúce sa obehového hospodárstva biologických materiálov a bude sa usilovať o zvýšenie miery recyklácie týchto materiálov. Prenesú sa skúsenosti z najlepších dostupných technológií, napr. Biorafinérie, výroba bioplynu, a príslušné modely spolupráce, napr. Ekosystémy, siete a administratívna spolupráca. Projekt bude zdieľať odborné znalosti a podporovať možnosti uzavretia slučiek biologických tokov, napr. Vývoj materiálov, ktoré sa majú používať ako hnojivá a biopalivá namiesto zneškodňovania.

"Výsledkom BIOREGIA budú regióny lepšie pripravené na vývoj nových politík a implementáciu nových technológií a modelov spolupráce s cieľom smerovať k obehovému hospodárstvu založenému na biotechnológiách."