ROBIN

Autor: Ing. Ján Plesník 06.04.2023

ROBIN - Zavádzanie obehových biohospodárstiev na regionálnej úrovni s územným prístupom

ROBIN je trojročný medzinárodný projekt financovaný z programu HORIZON EUROPE, ktorý prebieha od 01.09.2022 do 31.08.2025

Cieľom ROBIN je posilniť európske regióny, aby prispôsobili svoje modely riadenia a štruktúry spôsobom, ktorý urýchli dosahovanie cieľov obehového biohospodárstva a zároveň podporuje sociálne inovácie a zohľadňuje rôzne územné kontexty. Zástupci konzorcia vybrali 5 územných celkov, v ktorých bude pomáhať uskutočniť prechod na obehové biohospodárstvo.

Žilinský kraj má takmer nulovú vyspelosť obehového biohospodárstva, pretože nemá regionálny rámec riadenia biohospodárstva ani regionálnu stratégiu obehového hospodárstva, ale bio-založený potenciál regiónu je silný.

V súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ZSK 2021-2027 s výhľadom do roku 2030 plánuje Žilinský kraj implementovať princípy obehového hospodárstva a pripraviť sa na dosiahnutie cieľov Európskej únie.

  • Implementácia princípov obehového hospodárstva v regióne
  • Zapojenie kraja do inovatívnych projektov v oblasti obehového hospodárstva
  • Začlenenie princípov obehového hospodárstva do regionálneho verejného obstarávania
  • Podpora budovania siete Regionálnych centier obehového hospodárstva v uzemno samosprávnych regiónov kraja

Spolu s partnermi projektu a poradným výborom, ktorého súčasťou je aj expert Národnej recyklačnej agentúry Slovensko Ing. Ján Plesník, prinesie projekt ROBIN návrhy opatrení a nástroje na ich realizáciu, aby prechod na obehové biohospodárstvo v Žilinskom regióne bol úspešný.

Oficiálna stránka projektu: https://robin-project.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/people/ROBIN-project/100087328684626/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/robinhorizonproject/

Youtube kanál: https://www.youtube.com/channel/UCmvyrGTobdC7Cn_jnS54AzQ