Smart Koncepty

NARA-SK má zastúpenie svojich expertov na medzinárodnom projekte Smart Koncepty.

O projekte Smart koncepty v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja

Hlavná aktivita je zameraná na optimalizáciu procesov verejnej správy prostredníctvom implementácie smart konceptov v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja pre tvorbu lepších verejných politík vo všetkých oblastiach mestského rozvoja územnej samosprávy mesta Trenčín prostredníctvom monitoringu a analýzy verejných politík, hodnotenia ich dopadov a návrhu riešení na ich optimalizáciu s cieľom skvalitnenia a dostupnosti verejných služieb.