Cestovná mapa pre obehové hospodárstvo v SR

06.04.2021

Národná recyklačná agentúra Slovensko je súčasťou pracovnej skupiny pre tvorbu cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo v Slovenskej republike,