Marginalizované rómske komunity v čase pandémie

04.02.2021

Marián Neradný zo sekcie sociálnej politiky MRK vystupoval v regionálnom týždenníku MY vydavateľstva Petit Press organizované v spolupráci s mediálnou agentúrou M KREO a s podporou Európskej komisie.

Súčasná situácia okolo pandémie koronavírusu kladie na ľudí vysoké nároky, musia riešiť aj úlohy, do ktorých by sa za normálnych okolností asi nedostali. Ešte viac sa to prejavuje u ľudí v ťažšej sociálnej situácii. Pozreli sme sa na marginalizované rómske komunity. Hlavne ľudia v segregovaných osadách dnes čelia ťažkým životným skúškam. Ako sa žije Rómom, čo musia riešiť a ako im pomáha Európska únia, o tom rozprávala s Andrea Bučková, splnomocnenka vlády SR pre rómske komunity a Marián Neradný z Národnej recyklačnej agentúry Slovensko, Sekcia sociálnej politiky marginalizovaných rómskych komunít.

https://www.youtube.com/watch?v=2Bc2cKNILns