Národný workshop DanuP-2-Gas

08.11.2022

Autor: Bc. Dominika Fukerová

Dňa 8.11.2022 sa uskutočnil národný záverečný workshop projektu DanuP-2-Gas. Workshop sa uskutočnil na pôde Technickej univerzity vo Zvolene od 09:00 do 16.30 a bol prednášaný v hybridnej forme. Zúčastniť sa dalo prezenčne aj online. Spolu sme prednášali cca 50 účastníkom z rôznych regiónov a cieľových skupín detailne o všetkyćh výstupoch projektu aj s praktickými ukážkami použitia vyvinutých nástrojov. Workshop bol nahrávaný a v prípade záujmu Vám radi poskytneme nahrávu aj prezentované materiály. Všetky vyvinuté nástroje a manuály nájdete aj na oficiálnej stránke projektu danup2gas.eu. Ďakujeme zúčastneným stakeholderom a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.