Príklady integrovaných regionálnych investícií v BBSK

16.02.2023

Autor: Denisa Záchenská

15.02.2023 sa uskutočnila na Technickej univerzite vo Zvolene prezentácia "Príklady integrovaných regionálnych investícií v BBSK", ktorú organizoval Regionálny priemyselný inovačný klaster Rimavská kotlina REPRIK. Na stretnutí predstavili úspešné príklady investícií v integrovanom regionálnom rozvoji v Banskobystrickom samosprávnom kraji pre Udržateľný mestský rozvoj Zvolen (UMR Zvolen) a Strategický plánovací región GEMER MALOHONT (SPR GM). Regionálne centrum obehového hospodárstva RCOH UMR Zvolen a RCOH GM je systémové riešenie integrovaného rozvoja regiónov vo všetkých hospodárskych oblastiach, ako napríklad infraštruktúra a bývanie, energetika a potravinová bezpečnosť, zelená infraštruktúra a textil, vzdelávanie a podnikanie. Účastníci mali možnosť diskutovať o týchto projektoch a zdieľať svoje skúsenosti a nápady na podporu regionálneho rozvoja.

https://www.reprik.eu/priklady-integrovanych-regionalnych-investicii-v-bbsk/

V rámci ELEVATOR PITCH prebehli nasledovné výstupy ( 3 min pre pripravených):

  • Predstavili sa možnosti prepojenia a využitia R. Grollmus – Hemp Cluster ( Oživenie kultúry konopy siatej a moderný spôsob využívania tradície konopársko-ľanárskych závodov).
  • Ivo Říha ako zástupca českej Národní klastrové asociace a CEDEGu, poznamenal, že najlepšiu spoluprácu a udržateľnosť vidí v podpore samosprávy a začlenení inovačných centier do existujúcich štruktúr - klastrových organizácií.
  • Prispel aj P. Nácovský – CZECH.UP v oblasti vzdelávania a využitia gamifikovaných kurzov vo formálnom, neformálnom aj informálnom vzdelávaní.