Stretnutie s inováciou - Bioekonomika

19.06.2024

Radnica mesta Lučenec, Lučenec

Podujatie "INNOVATION MEETUP BIOECONOMY" organizovalo Inovačné centrum Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) spolu so združením BioPark Slovakia. Podujatie sa uskutočnilo 19. júna v historickej radnici mesta Lučenec. Stretli sa na ňom kľúčoví aktéri inovačného ekosystému v Banskobystrickom kraji, ako aj v iných regiónoch Slovenska. Bolo to 6. pokračovanie úspešného formátu INNOVATION MEETUP.

A opäť Regionálny priemyselný inovačný klaster Rimavská kotlina REPRIK bol v centre diania.

Cieľom MEETUP bolo prediskutovanie prebiehajúcich a plánovaných iniciatív bioekonomiky v BBSK a vytvoriť nové prepojenia v tejto oblasti. Viacerí pozvaní start-upisti / podnikatelia / inovátori predstavili svoje inovatívne aktivity, riešenia či prístupy, ktoré sú v súlade s princípmi obehového biohospodárstva.

Musíme však podotknúť, že len klaster REPRIK prezentoval kolaboratívny prístup spolupráce podľa modelu QUADRUPLE HELIX. Zástupcovia REPRIK priniesli na podujatie zámery Regionálneho centra obehového hospodárstva Gemer - Malohont (RCOH GM) pre Integrované územné investície (IÚI). Súčasťou IÚI pre zámer RCOH GM bol i na podujatí prezentovaný príspevok prof. Jána Gaduša z Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre. Vo svojej prezentácii predstavil projekt BIORAFINÉRIE s technológiou pyrolýzy na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu až po produkt uhlík ako hnojivo, palivo.