TEXTIL                    EPR - Rozšírená zodpovednosť výrobcov, hlavný nástroj výrobcov pre nakladanie s odpadmi

09.05.2024

Autor: Radovan Grollmus

TEX-DAN – 3. web-míting 7.5.2024

Dňa 7.5. 2024 sa uskutočnil 3. virtuálny míting nadnárodného konzorcia 14 partnerov zastupujúcich aj 7 ďalších, k projektu pripojených organizácií projektu TEX-DAN v Dunajskom makroregióne programu INTEREG EUSDR. Pracovné stretnutie prekročilo svoj pôvodne naplánovaný čas, nakoľko diskusia k problematike pripravenosti podnikateľov, recyklátorov, ale najmä producentov a predajcov textilu je v súčasnosti horúcou témou v celej Európskej únii.

V celom nadnárodnom partnerstve rozloženom od Rakúska až po Moldavsko partneri projektu skúmajú a systematizujú informácie o právnom prostredí, psychologických, behaviorálnych prekážkach obehového textilu, a sumarizujú existujúce cirkulárnych modelov a najlepších skúsenosti v textilnom priemysle pred prijatím novej smernice a nariadenia EÚ pre textil s platnosťou od 1.1.2025.

Strední a malí textilní podnikatelia v stredno-východnej Európe priznávajú, že popri zabezpečovaní prežitia vlastnej firmy v deglobalizácie, ázijskej presile, post covidovej obnove, vojne na Ukrajine, GREEN DEAL procesoch, veľmi obozretne komunikujú svoje rozvojové stratégie. Tým viac, že mnoho rozhodovacích faktorov - obsah novej európskej textilnej legislatívy, pre textil, greenwashingu, odpady "digitálny pas výrobku" pre takmer všetky druhy tovaru uvádzaného na trh EÚ – budú v národných štátoch aplikované jednotlivo – podľa kapacity a výkonnosti štátu v ktorom sa firma nachádza.

Projekt TEX-DAN je zameraný na zlepšenie miestnych, regionálnych a národných politík týkajúcich sa textilného a módneho priemyslu. Všetci účastníci textilného priemyslu, ktorí hodlajú ostať na trhu aj po roku 2025 si uvedomujú, že v podnikateľskom prostredí novej smernice, budú musieť opustiť tradičný pohľad na svoj textilný výrobok, ktorý sa jeho predajom spotrebiteľovi stratil z ich zorného poľa.

Z tohto dôvodu účastníci textilného biznisu citlivo sledujú dianie v sektore, ktorý sa zvykne nazývať odpadovým hospodárstvom, lebo práve nastávajúce vytvorenie samostatného prúdu odpadu pre textil – rovnako, ako sklo, plasty a papier – má doteraz odpadový textil potenciál pre rozvoj nových trhových príležitostí, zníženia nákladov, ak dokážu tvorivo udržiavať vo svojom opakovanom výrobno-produkčnom cykle surovinu, ktorú kúpili pre akýkoľvek svoj prvý textilný produkt.

Viac než 12 miliónov ton každoročného, skládkového, či spaľovaného textilu v Európskej únii znamená permanentné plazivé ochudobňovanie občanov EÚ, zvyšovanie podriadenosti globálnym producentom textilu a suroviny, a naviac zanedbanie znalostného a technologického kapitálu v Európe, ako nevyhnutnom predpoklade pre schopnosť vidieť inovatívne výrobky aj tam, kde sme doteraz hovorili len o odpade.

Aj tento monitorovací a operačný 3. virtuálny míting konzorcia projektu TEX-DAN potvrdil, jeden z kľúčových výstupov tohtoročného, aprílového veľtrhu Texprocess vo Frankfurte, že tradiční výrobcovia potrebujú reagovať na odpadové prúdy textilu a pozrieť sa naň ako na novú príležitosť a nový vstup do novej výroby