Tretie medzinárodné stretnutie projektu tExtended vo Valencii, Španielsku

01.12.2023

Autor: Bc. Dominika Fugger

V dňoch 14.11.-15.11.2023 sa uskutočnilo tretie plenárne zasadnutie konzorcia projektu tExtended. Stretli sme sa v slnečnej Valencii, kde nás vo svojich priestoroch privítala spoločnosť AIMPLAS, nezisková výskumná asociácia v plastikárskom priemysle, ktorá ponúka komplexné riešenia vrátane výskumných a vývojových projektov, školenia, konkurenčné a strategické spravodajstvo a technologické služby ako napr. analýzy, testovania a technickú pomoc. Počas stretnutia sme absolvovali aj prehliadku ich laboratórií a dozvedeli sa mnohé zaujímavé informácie z plastikárskeho priemysly. Úlohou AIMPLAS v projekte bude konkrétne identifikácia a klasifikácia textílií pomocou optických separačných systémov, predspracovanie a zhodnocovanie materiálov na recykláciu, recykláciu textilného odpadu prostredníctvom procesu solvolýzy, vrátane priemyselných textilných výrobkov a zmesí polymérov, ako sú PES /PUR, a formulácia a výroba polyuretánových náterov. Dozvedeli sme sa teda mnohé o možnostiach recyklácie umelých vlákien v textilnom priemysle.

Okrem prehliadky zariadení AIMPLAS a prehliadky Valencie sme zvyšný čas strávili rokovaním s projektovými partnermi, kde sme zhodnotili status a progres projektu, venovali sa podrobne jednotlivým pracovným balíkom, absolvovali "Big Picture" workshop, v ktorom sme hľadali hlbšie prepojenia projektovej logiky a v nesposlednom rade sme započali prípravu na úlohu, ktorú v tomto projekte budeme viesť, tvorbu tréningových materiálov pre zamestnancov textilného priemyslu, ktorá ich pripraví na prechod na zelenú, digitálnu a obehovú premenu textilného odvetvia.

Po prvom roku od začatia projektu možno konštatovať, že projekt sa úspešne rozbehol, dosiahol svoje prvé míľniky a všetci partneri usilovne pracujú na svojich zadaniach. Ak Vás zaujímajú čiastkové výsledky a úspechy projektu, prečítajte si najnovší newsletter projektu na LinkedIn stránke projektu https://www.linkedin.com/company/textended/.