Analýzy

NARA-SK sa špecializuje na analyzovanie environmentálnych dopadov stavieb na obyvateľa, zabezpečujeme vyhotovenie analýzy životného cyklu a nákladov životného cyklu služby alebo produkt.