Lesnícke dni 2024 vo Zvolene

19.04.2024

Autor: Ing. Ján Plesník

Celoslovenské podujatie organizované lesníckymi inštitúciami.

Podujatie prebieha pravidelne v období "Dňa zeme". Je to deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Slávnostné otvorenie 18. ročníka Lesníckych dní sa uskutočnilo dňa 19. apríla 2024 na námestí SNP vo Zvolene.

Podujatie Lesnícke dni vo Zvolene organizovalo Národné lesnícke centrum a konalo sa pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Viac tu.

Národná recyklačná agentúra Slovensko bola tam a priniesla vám niekoľko vlastných záberov. Zaujali nás študenti Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici. Oni sú naša budúcnosť v starostlivosti o LES. Ochranu pred požiarmi aj v lesoch im pomáha zabezpečovať Hasičský a záchranný zbor. Na Lesníckych dňoch tu boli Zvolenčania a Banskobystričania.

Ďakujeme vám!