Aplikovaný výskum POH: Adaptace výstavby okolí budov - retenční a drenážní plochy

25.04.2024

Autor: Ing. Ján Plesník 

Profesionáli aj ľudia zo širokej verejnosti mohli počas Festivalu architektúry 2024 načerpať inšpiráciu pre svoje projekty.

V spolupráci s univerzitami a partnermi Festivalu architektúry boli pripravené ukážky aj prezentácie inovatívnych prístupov k architektúre 21. storočia. Odborný program sa podrobne zaoberal digitalizáciou stavebných procesov, továrenskou prefabrikáciou naprieč materiálmi, robotikou aj neodkladnou adaptáciou budov ku klimatickým zmenám. Neoddeliteľnou súčasťou boli prezentácie aplikovaného výskumu pre stanovenie merateľných ukazovateľov riešení zelenej infraštruktúry.

Usporiadateľom akcie je Rada pre zelené strechy, z.s.. Spolupráca je umožnená všetkým inštitúciám a ľuďom, ktorí majú úprimnú snahu o akceleráciu moderného českého a slovenského stavebníctva a architektúry, ktorá je zodpovedná k ľuďom aj planéte.

Na tohtoročnom 5. ročníku Festivalu architektúry predstavil výsledky spolupráce aplikovaného výskumu pre riešenia zelenej infraštruktúry podnik obehového hospodárstva POH, s.r.o., "registrovaný sociálny podnik". Poukázal, že riešenia pre prax overené v aplikovanom výskume v spolupráci s výskumno - vývojovými pracoviskami na našich univerzitách, podnikateľmi a znalostnou organizáciou Národnou recyklačnou agentúrou Slovensko prinášajú nové riešia pre stanovenie merateľných ukazovateľoch a funkčnosti riešení zelenej infraštruktúry. Dôležitým faktorom je preukázanie vyrovnaného prístupu environmentálnej zodpovednosti využívania inovatívnych zdrojov novej suroviny zo zhodnotených odpadov, ekonomickej udržateľnosti riešení a vytvárania obývateľného prostredia prostredníctvom uplatňovania sociálne spravodlivých pracovných miest sociálnej ekonomiky. Výsledkom je napĺňanie 17 cieľov udržateľného rozvoja AGENDY 2030.

Viac v prílohe.

POH_Udržateľnosť v stavebníctve -Prvky zelenej infrakštruktúry_A_c