Deň klastrov v Kraji Vysočina

27.12.2022

Autor: Ing. Ján Plesník

Dňa 07.12.2022 sa uskutočnila medzinárodná konferencia DEŇ KLASTROV v Kraji Vysočina, ktorú usporiadala Národní klastrová asociace s Krajom Vysočina a Vysokou školou polytechnickou Jihlava. Cieľom tejto akcie bolo zoznámiť širšiu verejnosť, médiá, politiky a všetkých krajských klastrových stakeholderov, ku ktorým patria firmy, univerzity, školy, inovačná a regionálna rozvojová infraštruktúra, s činnosťou a úspechmi klastrových organizácií v ich kraji a v celej Českej republike. Návštevníci dostali možnosť nadviazať nové kontakty a prediskutovať témy, ktoré sú prínosné v klastrovej politike.

Národná recyklačná agentúra Slovensko bola súčasťou delegácie slovenských regionálnych environmentálnych, energetických a inovačných klastrov. Zástupca Regionálneho priemyselného inovačného klastra Rimavská kotlina REPRIK v rámci svojho vystúpenia predstavil riešenie zapojenie všetkých aktérov regionálneho rozvoja budovanie Regionálnych centier obehového hospodárstva - RCOH. Toto systémové riešenie prechodu na obehového hospodárstvo podľa metodiky Národnej recyklačnej agentúry Slovensko sa stalo základom pre vzájomnú česko-slovenskú klastrovú spoluprácu pre regionálny rozvoj.

Viac v tlačovej správe https://www.webnoviny.sk/venergetike/kraj-vysocina-a-narodni-klastrova-asociace-rokovala-o-navrhu-regionalnych-environmentalnych-energetickych-a-inovacnych-klastrov-zo-slovenska/