Environmentálne hodnotenie dopadov stavieb na krajinu a obyvateľa

09.12.2020

Autor: Ing. Ján Plesník

https://www.environmentalnehodnotenie.sk/