Re: M. Kaliňák: Sociálne podniky sú potenciálom pre menej rozvinuté okresy

08.05.2024

Autor: Ing. Ján Plesník

"Dôležitá je súhra medzi nami a regiónmi, chudoba nepozná farbu pleti, tie najmenej rozvinuté okresy sú špecifikované nielen marginalizovanými komunitami, ale aj tým, že sú prihraničné. To je obrovský investičný potenciál, našli sme súhru aj s rezortom práce pre sociálnu ekonomiku. Udržateľné pracovné miesta sú dôležité z hľadiska cestovného ruchu, ale aj samotného regionálneho rozvoja. Máme priestor otvárať nové sociálne podniky napríklad pre oblasť práčovní, verejných služieb, máme starostov, ktorí sú pripravení cez takéto podniky realizovať údržbu ciest, správu zelene či cintorínov a podobne," konkretizoval Kaliňák, štátny tajomník MIRRI SR.

Stará Ľubovňa 7. mája (TASR)

Príkladom, že to ide v stavebníctve, je podnik obehového hospodárstva POH, s.r.o., "registrovaný sociálny podnik".

V roku 2020 mu bol udelený ako prvému štatút len všeobecný registrovaný sociálny podnik. Až po troch rokoch sociálneho podnikania, kedy si vyskúšal, čo znamená integrácia pracovníkov z marginalizovaných komunít, požiadal v roku 2023 aj o štatút integračný podnik. Symbolicky jeho sídlo je v strede Slovenska, vo Zvolene.