Na Deň Zeme boli prvýkrát rozdané ceny Atlas

22.04.2021

Autor: Ing. Ján Plesník

Symbolicky na Deň Zeme sa zavŕšil úvodný ročník nového, komplexne zameraného enviro ocenenia na Slovensku, do ktorého sa svojimi nomináciami zapojilo až 177 uchádzačov. Boli medzi nimi neziskové organizácie, občianske iniciatívy, obce, školy, eko-startupy aj firmy založené na princípoch zelenej ekonomiky.

NARA-SK sa prihlásila do kategórii OSVETA. Žiaľ sme v súťaži neuspeli. Preto Vám aspoň dávame k nahliadnutiu opis našej osvetovej činnosti.