Národná Platforma energetických a environmentálnych klastrov a združení Slovenska

25.01.2023

Autor: Ing. Ján Plesník

Národná Platforma energetických a environmentálnych klastrov a združení Slovenska

Dňa 25.01.2023 bola v Banskej Bystrici za prítomnosti signatárov Memoranda o spolupráci po dlhodobejšej spoločnej odbornej príprave ustanovená Národná Platforma energetických a environmentálnych klastrov a združení Slovenska.

Národná recyklačná agentúra Slovensko bola jedným zo signatárov Memoranda o spolupráci. Cieľom je prejavenie dobrej vôle signatárov tohto Memoranda vytvoriť spoločne odborné zázemie, informačnú, poradenskú, organizačnú a legislatívnu základňu pre rozvoj energetiky, ekológie, súvisiaceho priemyselného rozvoja a inovácií, vyjadrujúc spoločný záujem pri vytváraní nových možností a impulzov v programovej, projektovej, výskumnej, inžinierskej, vzdelávacej a investičnej činnosti.

Signatári vyjadrili Memorandom svoj záujem, úsilie a podporu spoločným postupov, prezentovaniu výsledkov činností, podieľania sa na programoch a projektoch v budúcom období a vyhlásili, že k naplneniu tohto cieľa podľa svojich možností zabezpečia nasledovné:

  • Každý účastník má trvalý záujem zapojiť sa do spoločných projektov, participovať na výzvach, grantoch a aktivitách ostatných účastníkov a podieľať sa na vzdelávacích, prezentačných a koordinačných aktivitách navzájom a to na úrovni celoslovenského i spoločenského diania, a zároveň priamo participovať prostredníctvom svojich členov v rámci spoločne vytvorených odborných sekcií Platformy.
  • Účastníci majú trvalý záujem o zapojenie vlastnej odbornej členskej základne do priamych riešení investičných projektov, a to v štádiu príprav, projektových prác, inžinieringu a rekonštrukcií prevádzok vo sfére vplyvu Platformy.

© 2020 Národná recyklačná agentúra Slovensko | Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!