Obehové hospodárstvo v regionálnej samospráve

16.09.2021

Autor: Ing. Ján Plesník

Regionálna samospráva pre efektívne implementovanie záverov a požiadaviek plánovania a stratégie regionálneho rozvoja musí integrovať problematiku opierajúcu sa o sociálne , environmentálne a ekonomické hľadisko.