Poundtable FST - Pracovné stretnutie v BBSK

01.02.2023

Autor: Denisa Záchenská

Dňa 31.01.2023 sme sa zúčastnili pracovného stretnutia Roundtable FST - Okrúhly stôl Fond pre spravodlivú transformáciu v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Na stretnutí sa zišli predstavitelia z rôznych spoločností a organizácií, aby diskutovali o nových technológiách a trendoch v oblasti finančných služieb a technológií. Stretnutie sa zameralo predovšetkým na projekty čerpania zdrojov JTF v oblasti školstva. Cieľom týchto projektov je zlepšiť výučbu v odboroch, ktoré zvýšia uplatniteľnosť absolventov a tým aj konkurencieschopnosť kraja. Diskutovalo sa aj o adaptácii ľudí na požiadavky pracovného trhu pomocou celoživotného vzdelávania.

NARA-SK, Ján Plesník, pripomenula chýbajúcu podporu komunitnej energetiky v obciach, ktorá by mohla pomôcť vytvárať zelené pracovné miesta, investovať do brownfieldov a podporiť nenahraditeľnú biodiverzitu.

Systémové riešenie prechodu na obehové hospodárstvo predstavil Marian Bakita, klastrový manažér Regionálny priemyselný inovačný klaster Rimavská kotlina REPRIK. Predstavil budovanie Regionálnych centier obehového hospodárstva - RCOH a ich význam pre región. Celkovým zámerom diskusie bolo zlepšiť regionálne služby, biodiverzitu, potravinovú bezpečnosť a začať efektívne vzdelávanie už na základných školách.

Počas stretnutia sa konalo niekoľko prezentácií a panelových diskusií, kde účastníci mali príležitosť vymieňať si názory a skúsenosti. Celkový záver stretnutia bol pozitívny a účastníci sa zhodli na tom, že spolupráca a výmena skúseností sú dôležité pre úspešné budovanie kvalitného regiónu.

Zmenil sa prístup ZHORA NADOL? Viď dva zápisy z jedného stretnutia a sprav si vlastný úsudok.