REPRIK na medzinárodnej konferencii v Prahe

15.12.2022

Autor: Bc. Matej Plesník, DiS.

26-27.9.2022 sa Regionálny priemyselný inovačný klaster Rimavská kotlina REPRIK, ktorého sme zakladajúcim členom zúčastnil medzinárodnej klastrovej konferencii, kde zaujal svojou prednáškou o RCOH Gemer - Malohont. Je to pre nás veľká česť, keď si našu prácu všimnú aj v medzinárodných vodách. Viac info o výstupoch prezentovaných na konferencii sú v priloženom linku.