SOCIÁLNA EKONOMIKA V OBEHOVOM HOSPODÁRSTVE – regionálne klastre

20.11.2023

Autor: Ing. Ján Plesník

Za posledné dni sme sa zúčastnili viacerých stretnutí, seminárov, workshopov, kde spoločnou témou bolo sociálne podnikanie, sociálne inovácie, rodinné podnikanie a rodinné farmy v kontexte Integrovaného územného rozvoja.

Spomeniem len niektoré akcie:

  • Regionálny inovačný okrúhly stôl v regióne Trnava, Trnava, 10.10.2023
  • Podpora sociálnych inovácií na Slovensku a v Dunajskom regióne, Bratislava, 11.10.2023
  • Česko – Slovenské konferencie rodinných firiem, Brno, 12.10.2023
  • Ako na budovanie kompetencií a zručností pre biohospodárstvo, Projekt BioGov.net, 13.10.2023
  • Sociálne družstvo - Integrované územné investície, Hriňová, 13.10.2023
  • AGASI 2023, Nitra, 17.10.2023
  • Človek v ohrození – sociálna integrácia marginalizovaných skupín v regionálnom rozvoji, Zvolen, 18.10.2023

Návrhy a prístupy NARA-SK zapájania sociálnej ekonomiky pre Integrovaný územný rozvoj.

Sociálne podniky, Rodinné firmy a farmy a Malé a stredné podnikanie (MsP) sú kľúčoví aktéri územného rozvoja. Prostredníctvom REGIONÁLNYCH KLASTROV uplatňujú a presadzujú zásady kvality života v regióne na environmentálne zodpovednom, ekonomicky udržateľnom a sociálne prijateľnom prístupe.