TEX-DAN-  Riešenia pre textil, ktoré Vám dnes ešte ani nenapadnú

09.05.2024

Autor: Mgr. Tatiana Sanisló, Ing. Ján Plesník

Partneri medzinárodného konzorcia makroregiónu Podunajskej oblasti Vám prinášajú v krátkom videu svoje predstavy, kam by mal textilný a módny priemysel smerovať pri uplatňovaní systémových riešení obehového hospodárstva. 

EPR (rozšírená zodpovednosť výrobcov) sa stane hlavným nástrojom výrobcov v krajinách EU pre stanovenie hodnoty produktu (LCC), udržateľnej výroby. Zároveň bude EPR podporovať riadený zber, triedenie a zhodnocovanie textilného odpadu na základe hodnotového reťazca nových produktov (LCA), rešpektujúc pritom hierarchiu odpadov v prepojení v súvislosti s ekomoduláciou pre EPR poplatky.

ESPR (ekodizajn pre reguláciu trvalo udržateľných produktov) umožní výrobcom prostredníctvom ekomodulácie na základe analýzy životného cyklu (LCA) nastaviť náklady na životný cyklus (LCC) a tak prispieť k predchádzaniu vzniku odpadov systémovým riešením prechodu na obehové hospodárstvo.

https://youtu.be/OxMYmCwcMrQ?si=O7QXdLOuHGxOYrwA<br>