TEX-DAN – 1.transnacionálny míting Pécs, Maďarsko

05.03.2024

Autor: Radovan Grollmus

V dňoch 4.-6. marca 2024 sme sa zúčastnili v Pécsi, Maďarsko rokovania Kick-Off mítingu projektu TEX-DAN v ktorom je NARA-SK, partner v nadnárodnom konzorciu zloženom z 14 partnerov a 7 pridružených partnerov, celkom z 11 krajín (AT, BaH, BG, CRO, CZ, HU, MD, RO, SLO, SK, SRB). Projekt TEX-DAN-Akcelerácia obehového hospodárstva v textilnom a módnom odevnom priemysle (Moving forward with circularity in textile and fashion value chains) bol schválený v rámci programu INTEREG - Dunajského transnacionálneho makroregiónu EUSDR, a ako z názvu vyplýva intervencia projektu je sústredená do riešenie problematiky cirkulárneho textilu.

V nadväznosti na prebiehajúcu prípravu vo všetkých štátoch EÚ na novelizáciu Smernice o odpadoch pre textil, cieľom konzorcia je spoločná analýza právnych a zvykových štandardov v nakladaní s materiálovým tokom textilu, ktorý predstavuje v štátoch EÚ viac než 12 miliónov ton každoročného nevytriedeného odpadu. Práca konzorcia bude zameraná na celú vertikálnu štruktúru (miestne/regionálne/vnútroštátne predpisy) ktoré ovplyvňujú materiálové toky, zber, a možnosti upcyclingu. Taktiež sa zameriava na celú horizontálu užívateľov textilných materiálových prúdov – od spotrebiteľov cez výrobcov, recyklátorov a spolupracujúce znalostné a vzdelávajúce inštitúcie

V rámci 2-dňového rokovania v Pécsi boli štrukturované úlohy a manažérske zadania vo všetkých aktivitách s priamym začiatkom v 1.perióde 30-mesačného projektu, avšak diskusia sa dotkla aj pracovných oblastí a balíkov, ktoré budú nadväzovať na vstupné analýzy národných organizačno-inštitucionálnych textilných landscapov v 9 zapojených štátoch EÚ. Detailne bol rozdiskutovaný aj balík celostného manažmentu robustného pracovného poľa a spektra aktivít projektu, s cieľom jeho hladkého priebehu

Doplnkovým programom bola návšteva spoločnosti KARMA PECSI KESZTYU (https://www.karmapecsikesztyu.hu/), ktorá kontinuálne nastavuje všetky výrobné a administratívne procesy smerom k certifikácii na bezodpadovú, spoločnosť produkujúcu dlhodobo využívateľné produkty s absolútne individualizovaným prístupom k zákazníkovi na báze biznis modelu kúp-spotrebuj-vráť.