WORKSHOP Energetické projekty v samosprávach

28.03.2023

Autor: Ing. Ján Plesník

V piatok, 24. marca, sme sa opäť pozreli na energetické témy a možnosti riešení vyvstávajúcich otázok v rámci danej problematiky. V poradí druhý workshop zo série Energetické projekty v samosprávach združenie SSCC zorganizovalo tento krát v spolupráci s mestom Kežmarok, ktoré nás privítalo v priestoroch svojej historickej radnice. Primátor mesta Ján Ferenčák prezentoval príklady dobrej praxe, ktorými mesto postupne napĺňa svoju víziu transformácie Kežmarku na Smart Green City [pozn. chytré zelené mesto].

https://smartcluster.sk/dalsi-energeticky-workshop-uspesne-za-nami/

V prílohe je príspevok k prednášaným témam od p. Ing. Jána Plesníka z Národnej recyklačnej agentúry Slovensko, ktorý predložil návrhy k niektorým témy workshopu.