Workshop "Rozvoj biohospodárstva v Žilinskom regióne"

28.05.2024

autor: Ing. Ján Plesník   

 Nevyužitú slamu, seno, či drevnú štiepku možno využiť aj ako BIOPALIVO


Obdobné hospodárenie s prírodnými zdrojmi (vrátane vedľajších produktov, či odpadov) je dlhodobo udržateľné. Spolu s podporou miestnych komunít patria ku kľúčovým aspektom obehového biohospodárstva.

- Prispievajú tiež k dlhodobému rozvoju a riešeniu aktuálnych výziev hospodárstva.

- Ako je napríklad energetická sebestačnosť.

- Súčasne pomáhajú znižovať produkciu CO2.

Konkrétne Žilinský kraj má potenciál využívať na energetické účely práve spomínanú slamu, seno, drevné štiepky...


Počas workshopu "Rozvoj biohospodárstva v Žilinskom regióne" sme sa stretli so zástupcami miestnych akčných skupín a ďalšími aktérmi v oblasti biohospodárstva v Žilinskom samosprávnom kraji. Regionálny priemyselný inovačný klaster Rimavská kotlina REPRIK odprezentoval zámery Integrovaných územných investícií (IÚI) pre Regionálne centrum obehového hospodárstva Gemer – Malohont ( RCOH G-M) a Regionálne centrum obehového hospodárstva UMR Zvolen (RCOH UMR Zvolen). V oboch zámeroch IÚI bol prezentovaný projekt prof. Jána Gaduša z Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre BIORAFINÉRIA s technológiou pyrolýzy na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu až po produkt uhlík ako hnojivo, palivo.


Workshopu "Rozvoj biohospodárstva v Žilinskom regióne" bol pripravený spoločnosťou PEDAl Consulting v rámci ROBIN project. Pomoc so spoluorganizáciou poskytla Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o.