Zelený Merkúr 2024          Ocenenia boli udelené za environmentálne správanie organizácií

24.03.2024

Autor: Ing. Ján Plesník

Vyhlásenie výsledkov a slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo v rámci verejnej časti Valného zhromaždenia Banskobystrickej regionálnej komory SOPK v Banskej Bystrici dňa 26. 3. 2024 v Hlavnej sále historickej budovy Radnice mesta Lučenec.

Súťaž Zelený Merkúr sa zameriava na podporu a zviditeľnenie organizácií, ktoré rozvíjajú svoje aktivity v súlade s prírodou a cieľmi udržateľného rozvoja, v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskym alebo spoločenským rozvojom a efektívnym využívaním prírodných zdrojov.

Environmentálne ocenenia Zelený Merkúr 2024

Neľahké úsilie o zodpovedné podnikanie a smerovanie k udržateľnejším alternatívam reprezentovali v 4. ročníku súťaže Zelený Merkúr organizácie s rôznym predmetom podnikania – od stavebníctva a rozvoja inovatívnych vegetačných prvkov cez produkciu pestovateľských substrátov, podporu obnoviteľných zdrojov energií až k recyklácii plastov či repasovaniu elektronických zariadení a ich príslušenstva.

Víťazi a ocenení budú mať možnosť prezentovať ocenené aktivity na vybraných podujatiach Banskobystrickej regionálnej komory SOPK, SAŽP, BBSK a vo vybraných printových médiách. Súčasne budú ocenené aktivity prezentované na webových stránkach vyhlasovateľa súťaže – Banskobystrickej regionálnej komory SOPK a partnerov súťaže – SAŽP a BBSK.

Viac o ocenených v článku tu.