Na čom hornej Nitre záleží? Brownfieldy & sady a vyhodnotenie súťaže Rediscover What Matters

03.04.2024

Autor: Ing. Ján Plesník 

Dňa 28.03.2024 sa uskutočnila prezentáciu projektu "Brownfieldy a sady: Objavujme spolu na čom hornej Nitre záleží". Projekt mapoval premeny regiónu hornej Nitry očami mladých ľudí. Prezentácia projektu bol spojená s vyhodnotením súťaže pre mladých tvorcov "Rediscover What Matters".

"Na čom na hornej Nitre záleží? Znovu objavovanie toho, čo je dôležité a hodnotné v našom regióne, je ústredným motívom projektu "Brownfields and Orchards" alebo Brownfieldy a sady". Je jedným zo 75 projektov, podporených v rámci programu EUTEENS4GREEN v regiónoch spravodlivej transformácie. Zo Slovenska uspeli v konkurencii takmer 200 projektov tri projekty - dva v Košickom kraji a jeden na hornej Nitre. Realizoval sa od jari 2023 v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov."

REDISCOVER WHAT MATTERS

Cesta k Tvojmu snu vedie cez realitu.

V rámci projektu Brownfields & Orchards sa uskutočnila súťaž mladých fotografistov z Prievidze a jej okolia, ktorí fotili hornú Nitru.

Vybraté fotografie si môžete pozrieť TU: https://samuelchalupcik.site/dokumentarna-fotografia/

Ďakujeme za účasť na prezentácii projektu Brownfieldy a sady: Objavujme spolu na čom hornej Nitre záleží. Radi sme sa zúčastnili a opäť utvrdili, že mladí ľudia majú svoje sny, ktoré chcú a vedia realizovať.

NARA-SK rada prispeje svojimi znalosťami pre rozvoj regiónu hornej Nitry a podelí sa o výsledky partnerov z Veľkopoľského vojvodstva. Tento region v Poľsku je tiež zaradený do podpory z Fondu na spravodlivú transformáciu. Aktivity regiónu v obnove brownfieldov po ukončení povrchovej ťažby lignitu sú predovšetkým v oblasti spájania aktérov a hľadania obsahov pre činnosti nových podnikov. Sú to reálne výstupy, ktoré môžu pomôcť k rýchlejšej premene regiónu hornej Nitry.

To, čo sa zdalo byť snom v projekte RePower the Regions "Ambiciózne a inkluzívne plány čistej energie pre regióny, ktoré prechádzajú spravodlivou transformáciou", NARA-SK dnes už realizuje v rámci projektu CIRcular City prostredníctvom vzdelávacích metód obehového hospodárstva pre sociálne podniky - CIRC. V rámci partnerstva vytvárame nové aktivity pre rozvoj regiónov.

Na stretnutí partnerov projektu CIRC v dňoch 19.-22.04.2024 v poľskom Konine prezentoval poľský partner projektu Združenie pre sociálne družstvá - Poľsko nové prístupy v rámci obnovy brownfieldov Veľkopoľské centrum pre sociálnu ekonomiku (Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej). Národná recyklačná agentúra Slovensko pomáhala nastavovať obsahové náplne na prístupoch obehového hospodárstva pre existujúce a tvoriace sa nové sociálne družstvá.

I vy sa môžete stať súčasťou tohto medzinárodného projektu a využiť znalosti partnerov projektu CIRC. Staňte sa stakeholderom projektu CIRC a podelíme sa vzájomne o nápady, znalosti a skúsenosti.

Radi vám pomôžeme a odovzdáme naše skúsenosti a znalosti za vašej plnej spoluúčasti a spolupráce.

Ciele obnovy Hornej Nitry naplníme spoločnou zodpovednosťou.

Konin - ťažobný stroj DOLORES - prírodné múzeum

Konin - rekultivácia najväčšej ťažobnej jamy

Konin - výsledok po obnove plní oddychové a vzdelávacie centrum